KSIĘGOWOŚĆ

 

Prowadzenie księgowości w zakresie:

 • Prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, księgi pomocnicze, PKPiR, ryczałt)

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT

 • Rozliczanie właścicieli

 • Sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Pomoc w sporządzaniu remanentu

 • Uzgadnianie stanów magazynowych (obliczenie marży rzeczywistej)

 • Rozliczenia z PFRON

 • PO PODPISANIU UMOWY Z NAMI ZAPOMINAJĄ PAŃSTWO GDZIE JEST PAŃSTWA URZĄD SKARBOWY I INNE INSTYTUCJE DO, KTÓRYCH DOTYCHCZAS CHODZILI PAŃSTWO SAMI

 • Po uzyskaniu pełnomocnictw załatwianie wszelkich spraw w Urzędach Skarbowych, ZUS, CEIDG

 • Na pisemne polecenie klienta dokonujemy wszelkich płatności, na jakie otrzymamy zlecenia np. ZUS, podatki, itp.

 • Za sporządzenie wszelkich deklaracji rozliczeniowych dotyczących naszego Klienta jak i jego pracowników nie pobieramy dodatkowych opłat (z wyjątkiem bilansu, sprawozdań i rachunku wyników przy pełnej księgowości, sprawozdań GUS)

 • Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej

 • Doradztwo księgowo - kadrowe w zakresie prowadzonej działalności

Ceny usług są ustalane indywidualnie z klientem.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.