OBSŁUGA ZUS

 

Sporządzanie:

 • Listy plac

 • Deklaracji ZUS

 • Wysyłka deklaracji ZUS droga elektroniczną

 • Deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4)

 • Pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP

 • Doradztwo w zakresie kodeksu pracy

 • Sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Obsługa pracownicza osób niepełnosprawnych i rozliczenia z PFRON.

 • PO PODPISANIU UMOWY Z NAMI ZAPOMINAJĄ PAŃSTWO GDZIE JEST PAŃSTWA ZUS I INNE INSTYTUCJE DO, KTÓRYCH DOTYCHCZAS CHODZILI PAŃSTWO SAMI

 • Po uzyskaniu pełnomocnictw załatwianie wszelkich spraw w Urzędach Skarbowych, ZUS, CEIDG

 • Na pisemne polecenie klienta dokonujemy wszelkich płatności, na jakie otrzymamy zlecenia np. ZUS, podatki, itp. (warunek wpłata na konto biura określonych kwot na 2 dni przed terminem płatności)

 • Za sporządzenie wszelkich deklaracji rozliczeniowych dotyczących naszego Klienta jak i jego pracowników nie pobieramy dodatkowych opłat

 • Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej

Doradztwo kadrowe w zakresie prowadzonej działalności

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.